การเตรียมตัวก่อนทำ

การรักษาด้วยไฮเปอร์แบริคต้องไม่มีอาการไข้หรือหวัด ก่อนทำการรักษาทุกครั้งต้องผ่านการตรวจร่างกายโดยแพทย์ว่าสามารถทำการรักษาได้หรือไม่ ขณะรักษาจะมีอาการหูอื้อเล็กน้อยตอนปรับความดันขึ้นลง โดยมีแพทย์และเจ้าหน้าที่คอยดูแลและแนะนำอย่างใกล้ชิด

ขั้นตอนการรักษาด้วย HBO

การรักษาด้วย HBO เป็นการรักษาแบบไม่กระทบกระเทือนต่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ผู้ป่วยรับการตรวจร่างกาย เพื่อดูความพร้อมของร่างกายในการเข้าเครื่อง Hyperbaric Chamber  2. ผู้ป่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมสวมหมวก (Hood) ออกซิเจน

  3. แพทย์จะให้ผู้ป่วยนั่งหรือนอนในห้อง Hyperbaric Chamber ครั้งละ 1 – 2 ชั่วโมง (กรณีเป็นเด็กสามารถให้พ่อแม่ ผู้ปกครองอยู่ในห้องด้วยได้)
  4. แพทย์จะเปิดออกซิเจน 100% เข้าไปใน Hood ที่ผู้ป่วยสวมอยู่และปรับความดันอากาศภายใน Chamber เพื่อเพิ่มความกดบรรยากาศให้สูงขึ้น 1.3-1.5 ATA ตามลักษณะอาการของผู้ป่วย
  5. หลังจาก 1 - 2 ชั่วโมง แพทย์จะปรับลดความดันอากาศใน Chamber ให้ลดลงมาเท่ากับความกดบรรยากาศชั้นปกติ และผู้ป่วยออกจากห้อง Chamber พร้อมเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับบ้านได้