Yanhee International Hospital.

หน้าแรก -> เกร็ดความรู้ -> เยี่มชมต้อนรับHBOจากสถาบันโรคผิวหนัง

ยินดีต้อนรับ อาจารย์แพทย์และคณะเจ้าหน้าที่จากสถานบันโรคผิวหนังที่มาเยี่ยมชมดูงานที่ ศูนย์ Hyperbaric Oxygen (HBO) รพ. ยันฮี ทางเราหวังว่าความรู้และข้อมูลที่ทุกท่านได้รับในครั้งนี้จะสามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาในด้านการรักษาทางการแพทย์ต่อไปได้ในอนาคตนะคะ

เกร็ดความรู้