Yanhee International Hospital.

หน้าแรก -> รีวิว -> มารักษา แผล หายเร็วนะงับป๋ม

                                                                            

มารักษา แผล หายเร็วนะงับป๋ม

ตอนเข้าไปแรกๆจะตึงนิดนุงแต่ก็โอเคร ใช่เวลาสองชั่วโมงในการรักษากรณีลดอาการบวมช้ำจากแผลผ่าตัด ใครทำสวยแบบทุบหน้าต่างๆ กะมาลองดูได้

รีวิว