โรคที่รักษาด้วย HBO (ออกซิเจนบริสุทธิ์ 100%) ๙๐๐ บาท / ๑ ชั่วโมง

 
 
 
    หมายเหตุ : โรคที่รักษาด้วย HBO (ออกซิเจนบริสุทธิ์ 100%)
   
  • เด็กออทิสติก – สมาธิสั้น
  • ปวดศีรษะไมเกรน
  • โรคหูดับ
  • แผลเรื้อรัง - แผลเบาหวาน
  • แผลผ่าตัดทั่วไป
  • ลดบวมแผลผ่าตัดศัลยกรรมความงาม
  • อัมพฤกษ์/อัมพาต
  • ฯลฯ