แนะนำศูนย์การรักษา

 

     " "ศูนย์ไฮเปอร์แบริค โรงพยาบาลยันฮี รักษาด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100%""

ตั้งอยู่ที่ชั้น 7 อาคารยันฮี ให้บริการตั้งแต่ เวลา 8.00-20.00 น. ทุกวัน โทร. 1723 หรือ 0-2879-0300