Yanhee International Hospital.

หน้าแรก -> โรคที่รักษาด้วย HBO -> โรคหูดับ

โรคหูดับ

โรคหูดับ คืออะไร ?โรคหูดับ หรือการสูงเสียการได้ยินอย่างฉับพลัน (Sudden Hearing Loss) หมายถึง การที่ประสาทหูเกิดการเสื่อมทันทีทันใด หรือภายในระยะเวลาสั้น ๆ อาจมีอาการเพียงรู้สึกได้ยินน้อยลงเล็กน้อยหรืออาจจะรู้สึกสูญเสียการได้ยินมากจนไม่ได้ยินในหูข้างที่เป็นเลยก็ได้ มักเกิดที่หูข้างเดียว อาจเป็นเพียงชั่วคราว หรือถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษา หรือได้รับการรักษาช้าเกินไป อาจสูญเสียการได้ยินอย่างถาวรได้

ใส่รูปใส่รูปใส่รูปใส่รูปใส่รูปใส่รูปใส่รูป

สาเหตุ

2 ใน 3 ของผู้ป่วยโรคหูดับมักไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร ส่วนน้อยที่พบสาเหตุ เช่น การติดเชื้อไวรัสบางชนิด, การอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นใน, ภาวะหลังอุบัติเหตุ, ภาวะหลังผ่าตัด, เนื้องอกของประสาททรงตัวที่มีการเพิ่มขนาดอย่างเฉียบพลัน เช่น มีเลือดออกในก้อนเนื้องอกจนอาจไปกดทับประสาทหูได้, พิษจากยากบางชนิด เป็นต้น

อาการ

ผู้ป่วยจะมีอาการหูอื้อหรือการได้ยินลดลงในหูข้างที่เป็นอย่างเฉียบพลัน มักเป็นในหูข้างเดียว อาจมีเสียงดังรบกวนในหูซึ่งมักจะเป็นเสียงที่มีระดับความถี่สูง เช่น เสียงจิ้งหรีด เสียงจักจั่น หรือเวียนศีรษะร่วมด้วย

การรักษา

กรณีที่ทราบสาเหตุ รักษาตามสาเหตุหรืออาการและป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ส่วนในรายที่ไม่ทราบสาเหตุการรักษาส่วนใหญ่มุ่งหวังให้มีการลดการอักเสบของประสาทหูและให้มีเลือดไปเลี้ยงหูชั้นในมากขึ้น

โดยทั่วไปโรคหูดับแบบไม่ทราบสาเหตุ ถ้าผู้ป่วยมาพบแพทย์เร็วโดยเฉพาะใน 2 สัปดาห์แรกหลังมีอาการ และได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม มีโอกาสที่ได้การได้ยินจะกลับมาเป็นปกติสูง ดังนั้นหากท่านรู้สึกว่าการได้ยินในหูลดน้อยลงอย่างเฉียบพลันอย่านิ่งนอนใจ ควรรีบมาพบแพทย์ หู คอ จมุก โดยเร็ว

ในช่วยระยะกว่า 10 ปี มานี้ รายงานการศึกษาวิจัยพบว่าวิธีการรักษาด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ภายใต้ความกดบรรยากาศสูงหรือ HBOT สามารถรักษาโรคหูดับได้ผลดี โดยพบว่าผู้ป่วยโรคหูดับที่มีระดับอาการตั้งแต่น้อยถึงมากมีอาการดีขึ้นถึง 90% และผู้ป่วยกลับมาได้ยินเป็นปกติมากถึง 40%

ผลการรักษาโรคหูดับด้วย HBOT

  • HBOT ช่วยเพิ่มค่าความดันย่อยของออกซิเจนในเลือดแดง (pO2) ของหูชั้นในช่วยรักษาภาวะพร่องออกซิเจนของหูชั้นในของโรคหูดับได้
  • HBOT ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือด (microcirculation) ก่อให้เกิดจากซ่อนแซมบริเวณหูข้างที่เกิดโรคหูดับได้
  • การรักษาโรคหูดับด้วย HBOT จะเห็นผลดีควรใช้เวลา 2 ชั่วโมง/วัน โดยประมาณ 3-5 วัน/สัปดาห์ และทำประมาณ 10 ครั้งขึ้นไป โดยแพทย์ หู คอ จมูก จะประเมินผลการรักษาเป็นระยะ ๆ

การเตรียมตัวก่อนทำ HBOT

ผู้ป่วนที่จะเข้ารับการรักษาด้วย HBOT ต้องไม่มีอาการไข้หรือหวัด ก่อนทำการรักษาทุกครั้งต้องผ่านการตรวจร่างกายโดยแพทย์ว่าสามารถทำการรักษาได้หรือไม่ ขณะรักษาจะมีการหูอื้อเล็กน้อยตอนปรับความดันขึ้นลง โดยมีแพทย์และเจ้าหน้าที่คอยดูแลและแนะนำอย่างใกล้ชิด

ขั้นตอนการรักษาด้วย HBOT

  • ผู้ป่วยรับการตรวจร่างกายเพื่อดูความพร้อมของร่างกายในการเข้าเครื่อง Hyperbaric Chamber
  • ผู้ป่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมสวมหมวก (Hood) ออกซิเจน
  • เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาฐจะให้นั่งหรือนอนในห้อง Hyperbaric Chamber ครั้งละ 2 ชั่วโมง (กรณีเป็นเด็กสามารถให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองอยู่ในห้องด้วยได้)
  • เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะเปิดออกซิเจน 100% เข้าไปใน Hood ที่ผู้ป่วยสวมอยู่และปรับความดันอากาศภายใน Chamber เพื่อเพิ่มความกดบรรยากาศให้สูงขึ้นตามลักษณะอาการของผู้ป่วย
  • หลังจาก 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะปรับลดความดันอากาศใน Chamber ให้ลดลงมาเท่ากับความกดบรรยากาศชั้นปกติ และผู้ป่วยออกจากห้อง Chamber พร้อมเปลี่ยนสื้อผ้ากลับบ้านได้
  • จะทำ HBO กี่ครั้งนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ หู คอ จมูก เจ้าของไข้เป็นผู้ประเมิน ซึ่งส่วนใหญ่จะส่งมาทำเบื้องต้น 10 ครั้ง ความถี่ 3 – 5 วัน / อาทิตย์
โรคที่รักษาด้วย HBO