Yanhee International Hospital.

หน้าแรก -> โรคที่รักษาด้วย HBO -> แผลบริเวณขาและเท้าที่เกิดจากโรคหลอดเลือดส่วนปลาย

แผลบริเวณขาและเท้าที่เกิดจากโรคหลอดเลือดส่วนปลาย

โรคหลอดเลือดส่วนปลาย หมายถึง การขาดเลือดไปเลี้ยงที่อวัยวะส่วนปลาย ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณขา ซึ่งอาจจะเกิดจากการตีบหรือตันของเส้นเลือดก็ได้ อาการแสดงที่พบ ได้แก่ มือหรือเท้าซีด หรือเขียว, เย็น, บางครั้งเจ็บ หรือรู้สึกเหมือนโดนไฟลวก, ปวดขา, ข้อเท้า หรือเท้าขณะเดิน เกิดแผลที่มือหรือเท้าได้

ผลดีของการรักษาแผลที่เกิดจากโรคหลอดเลือดส่วนปลายด้วย HBO

  • ช่วยลดภาวะขาดออกซิเจนโดย HBO จะเข้าไปช่วยเพิ่มออกซิเจนในบริเวณที่ขาดออกซิเจน
  • ช่วยลดผลกระทบของการขาดเลือด โดยช่วยลดอุบัติการณ์ที่เกิดแผลเนื้อตายที่แขน-ขาได้ อีกทั้งช่วยกระตุ้นการหายของแผลอีกด้วย
  • ช่วยลดความเจ็บปวดโดยไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดตรงตำแหน่งที่เป็นการส่งผลในการช่วยลดการบวมได้อีกด้วย

ขั้นตอนการรักษาด้วย HBO

  • ผู้ป่วยรับการตรวจร่างกาย เพื่อดูความพร้อมของร่างกายในการเข้าเครื่อง Hyperbaric Chamber
  • ผู้ป่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมสวมหมวก (Hood) ออกซิเจน
  • เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะให้ผู้ป่วยนั่งหรือนอนในห้อง Hyperbaric Champer ครั้งละ 2 ชั่วโมง
  • เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะเปิดออกซิเจน 100% เข้าไปใน Hood ที่ผู้ป่วยสวมอยู่ และปรับความดันอากาศภายใน Chamber เพื่อเพิ่มความกดบรรยากาศให้สูงขึ้นตามสภาพของแผล
  • หลังจาก 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะปรับลดความดันอากาศใน Chamber ให้ลดลงมาเท่ากับความกดบรรยากาศชั้นปกติ และผู้ป่วยออกจากห้อง Chamber พร้อมเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับบ้านได้
  • โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะประเมินดูแผลทุก 5 – 10 ครั้งของการรักษา และส่งกลับรักษากับศัลยแพทย์เจ้าของไข้ประเมินตามนัด
โรคที่รักษาด้วย HBO