Yanhee International Hospital.

หน้าแรก -> โรคที่รักษาด้วย HBO -> อัมพฤกษ์/อัมพาต

อัมพฤกษ์/อัมพาต

การรักษาด้วย HBO จะเข้าไปช่วยซ่อมแซมหรือกระตุ้นเซลล์สมองในส่วนที่เสื่อมสภาพให้เริ่มทำงานมากขึ้น โดยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ที่ผู้ป่วยหายใจเข้าไปจะช่วยเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดโดยตรง ช่วยเร่งขบวณการซ่อมแซมของเซลล์โดยเฉพาะบริเวณผนังหลอดเลือด ส่งผลให้การรั่วไหลของพลาสมาลดลง ทำให้อาการบวมค่อย ๆ ลดลง เมื่อภาวะสมองบวมดีขึ้น ปริมาณของเลือดขึ้นมาใหม่ในบริเวณที่เส้นเลือดมีปัญหา ทำให้เซลล์สมองได้รับออกซิเจนในปริมาณที่เหมาะสม ช่วยให้อาการของโรคค่อย ๆ ดีขึ้นตามลำดับ โดยการรักษาด้วย HBO จะเป็นตัวเสริมร่วมกับการรักษาหลักจากอายุรแพทย์, ศัลยแพทย์ และนักกายภาพบำบัด

ขั้นตอนการรักษาด้วย HBO

  • ผู้ป่วยรับการตรวจร่างกาย เพื่อดูความพร้อมของร่างกายในการเข้าเครื่อง Hyperbaric Chamber
  • ผู้ป่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมสวมหมวก (Hood) ออกซิเจน
  • เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะให้ผู้ป่วยนั่งหรือนอนในห้อง Hyperbaric Chamber ครั้งละ 1 ชั่วโมง (กรณีเป็นเด็ก สามารถให้พ่อแม่ ผู้ปกครองอยู่ในห้องด้วยได้)
  • เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะเปิดออกซิเจน 100% เข้าไปใน Hood ที่ผู้ป่วยสวมอยู่และปรับความดันอากาศภายใน Chamber
  • หลังจาก 1 ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะปรับลดความดันอากาศใน Chamber ให้ลดลงมาเท่ากับความกดบรรยากาศปกติ และผู้ป่วยออกจากห้อง Chamber พร้อมเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับบ้านได้
  • โดยการรักษาอัมพฤกษ์ / อัมพาต ควรรักษาด้วย HBO 3-5 วัน/อาทิตย์ อย่างน้อย 40 ครั้ง

ใส่รูปใส่รูปใส่รูปใส่รูปใส่รูปใส่รูป

โรคที่รักษาด้วย HBO