Yanhee International Hospital.

หน้าแรก -> โรคที่รักษาด้วย HBO -> ลดบวมของแผลผ่าตัดศัลยกรรมความงาม

ลดบวมของแผลผ่าตัดศัลยกรรมความงาม

ถ้าการผ่าตัดทำให้คุณต้องกังวลกับภาวะแทรกซ้อน เหล่านี้

 • อาการบวมของแผลผ่าตัด
 • แผลผ่าตัดแยก
 • แผลผ่าตัดติดเชื้อ

ข้อดีของการรักษาแผลผ่าตัดด้วย HBO

 • HBO ทำให้เกิดการหดตัวของเส้นเลือด ช่วยลดอาการบวมของแผล นอกจากนี้การหดตัวของเส้นเลือดยังเป็นการเพิ่มปริมาณเลือดไปยังบริเวณเนื้อเยื่อส่วนปลายมากขึ้นทำให้แผลติดได้ไวขึ้น
 • HBO ทำให้เกิดภาวะออกซิเจนเพิ่มสูงขึ้นในเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นกระบวนการหลักในการเร่งการหายของแผลหรือให้แผลผ่าตัดติดกันไวมากขึ้น เพราะภาวะออกซิเจนเข้มข้นสูงทำให้เกิดขบวนการสร้างเส้นเลือดใหม่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้บริเวณที่เกิดการแยกของแผลมีเลือดไปเลี้ยงมากขึ้น แผลจึงติดได้ดีขึ้น
 • ออกซิเจนที่เข้มข้นสูง จะช่วยเพิ่มการสร้างสารที่กระตุ้นการเติบโตของเซลล์ รวมถึงการสร้างคอลลาเจนและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมากขึ้น ทำให้เพิ่มความแข็งแรงของบริเวณรอยต่อของแผลให้มากขึ้น
 • ช่วยลดการติดเชื้อของแผลบริเวณที่แยกหรือไม่ติดของขอบแผล โดยออกซิเจนจะเข้าไปกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้จับกินเชื้อโรคมากขึ้น พร้อมทั้งออกซิเจนมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคเองได้ด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มมแบคทีเรียที่เจริญในภาวะออกซิเจนต่ำได้ดี

ขั้นตอนการรักษาด้วย HBO

 • ผู้ป่วยรับการตรวจร่างกายเพื่อดูความพร้อมของร่างกายในการเข้าเครื่อง Hyperbaric Chamber
 • ผู้ป่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมสวมหมวก (Hood) ออกซิเจน
 • เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาฐจะให้นั่งหรือนอนในห้อง Hyperbaric Chamber ครั้งละ 2 ชั่วโมง (กรณีเป็นเด็กสามารถให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองอยู่ในห้องด้วยได้)
 • เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะเปิดออกซิเจน 100% เข้าไปใน Hood ที่ผู้ป่วยสวมอยู่และปรับความดันอากาศภายใน Chamber
 • หลังจาก 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะปรับลดความดันอากาศใน Chamber ให้ลดลงมาเท่ากับความกดบรรยากาศชั้นปกติ และผู้ป่วยออกจากห้อง Chamber พร้อมเปลี่ยนสื้อผ้ากลับบ้านได้
โรคที่รักษาด้วย HBO