Yanhee International Hospital.

หน้าแรก -> โรคที่รักษาด้วย HBO -> รักษาแผลไฟไหม้

รักษาแผลไฟไหม้

ผลดีของการรักษาแผลไฟไหม้ด้วย HBO

 • ช่วยป้องกันการเกิดเนื้อตาย โดยไปช่วยลดภาวะการไหลเวียนเลือดไม่ดี
 • แก้ปัญหาการขาดออกซิเจนของเนื้อเยื่อบริเวณแผล ซึ่งการขาดออกซิเจนจะทำให้แผลหายยากหรือไม่หาย แม้ว่าเนื้อเยื่อนั้นจะมีเลืดหล่อเลี้ยงน้อยก็ตาม เพราะมีการแพร่ของออกซิเจนมากกว่าปกติหลายเท่า
 • ช่วยเพิ่มการไหลเวียนรอบ ๆ แผล ทำให้ยุบบวม
 • ช่วยการหายของแผลโดยการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและแผลไฟโบรบลาสต์
 • ช่วยให้มีการกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่บริเวณรอบแผล
 • แก้ปัญหาเรื่องแผลติดเชื้อ เพราะ HBO จะทำให้เม็ดเลือดขาวกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ดีขึ้น
 • กระบวนการหายของแผลและการทนทานต่อการติดเชื้อแบคทีเรียจะมีมากกว่าปกติ

ขั้นตอนการรักษาด้วย HBO

 • ผู้ป่วยรับการตรวจร่างกาย เพื่อดูความพร้อมของร่างกายในการเข้าเครื่อง Hyperbaric Chamber
 • ผู้ป่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมสวมหมวก (Hood) ออกซิเจน
 • เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะให้ผู้ป่วยนั่งหรือนอนในห้อง Hyperbaric Champer ครั้งละ 2 ชั่วโมง
 • เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะเปิดออกซิเจน 100% เข้าไปใน Hood ที่ผู้ป่วยสวมอยู่ และปรับความดันอากาศภายใน Chamber เพื่อเพิ่มความกดบรรยากาศให้สูงขึ้นตามสภาพของแผล
 • หลังจาก 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะปรับลดความดันอากาศใน Chamber ให้ลดลงมาเท่ากับความกดบรรยากาศชั้นปกติ และผู้ป่วยออกจากห้อง Chamber พร้อมเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับบ้านได้
 • โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะประเมินดูแผลทุก 5 – 10 ครั้งของการรักษา และส่งกลับรักษากับศัลยแพทย์เจ้าของไข้ประเมินตามนัด
โรคที่รักษาด้วย HBO