Yanhee International Hospital.

หน้าแรก -> โรคที่รักษาด้วย HBO -> รักษาอาการนอนไม่หลับ

รักษาอาการนอนไม่หลับ

HBO ช่วยให้นอนหลับดีขึ้นได้อย่างไรเนื่องจากการนอนไม่หลับก่อให้เกิดสภาวะเครียดในร่างกายและการไหลเวียนเลือดไม่ดี การได้รับออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ในภาวะมากกว่าความดันบรรยากาศจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในส่วนที่ไม่ดี ทำให้ร่างกายผ่อนคลายและหลับง่ายขึ้น

ขั้นตอนการรักษาทำอย่างไร

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจร่างกายว่าไม่มีไข้ เป็นหวัดหรือโรคติดเชื้ออื่นใด หลังจากนั้นจะให้ผู้ป่วยสวมหมวก (Hood) ออกซิเจน แล้วเข้าไปนั่งหรือนอนภายในห้องปรับบรรยากาศหรืออุโมงค์ออกซิเจน (Hyperbaric Chamber) ซึ่งจะมีสภาพความกดบรรยากาศสูง เป็นเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง การรักษาอาการนอนไม่หลับควรทำไฮเปอร์แบริค ประมาณ 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยความถี่ในการทำเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาตามลักษณะอาการของผู้ป่วย

HBO ช่วยลดการใช้ยานอนหลับได้

สำหรับท่านที่มีอาการนอนไม่หลับมานานแล้ว กินยานอนหลับจนติด การรักษาด้วยไฮเปอร์แบริค ช่วยลดการใช้ยานอนหลับได้ โดยเข้าไปรับการรักษาครั้งละ 1-2 ชั่วโมง จำนวน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 เดือน หรือปรับตามอาการของผู้ป่วย

โรคที่รักษาด้วย HBO