Yanhee International Hospital.

หน้าแรก -> โรคที่รักษาด้วย HBO -> การรักษาแผลที่เกิดจากภาวะกระดูกตายจากการใช้รังสีรักษา

การรักษาแผลที่เกิดจากภาวะกระดูกตายจากการใช้รังสีรักษา

ภาวะกระดูกตายจากการใช้รังสีรักษา เกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกระดูกขากรรไกรได้รับความเสียหายจากการใช้รังสีรักษา เมื่อแผลเกิดขึ้น เช่น แผลจากการศัลยกรรมช่องปากหรือการถอนฟัน ทำให้แผลเหล่านี้ไม่หาย เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนและยากต่อการรักษา

ผลดีของการรักษาแผลที่เกิดจากภาวะกระดูดตายจากการฉายรังสีด้วย HBO

HBO ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเนื้อเยื่อและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนบริเวณขอบแผล กระตุ้นการหายของแผล โดยปกติแผลที่เกิดจากการฉายรังสีจะมีปริมาณออกซิเจนรอบ ๆ แผลต่ำ ทำให้ร่างกายไม่รับรู้ว่ามีแผลทำให้แผลหายช้าหรือไม่หาย HBO จะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนบริเวณเนือเยื่อที่ถูกฉายรังสี ทำให้ร่างกายรู้ว่าเกิดแผลขึ้นแล้ว และกระตุ้นกระบวนการสร้างหลอดเลือดใหม่กระตุ้นการหายของแผลต่อไป

ขั้นตอนการรักษาด้วย HBO

  • ผู้ป่วยรับการตรวจร่างกาย เพื่อดูความพร้อมของร่างกายในการเข้าเครื่อง Hyperbaric Chamber
  • ผู้ป่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมสวมหมวก (Hood) ออกซิเจน
  • เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะให้ผู้ป่วยนั่งหรือนอนในห้อง Hyperbaric Champer ครั้งละ 2 ชั่วโมง
  • เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะเปิดออกซิเจน 100% เข้าไปใน Hood ที่ผู้ป่วยสวมอยู่ และปรับความดันอากาศภายใน Chamber เพื่อเพิ่มความกดบรรยากาศให้สูงขึ้นตามสภาพของแผล
  • หลังจาก 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะปรับลดความดันอากาศใน Chamber ให้ลดลงมาเท่ากับความกดบรรยากาศชั้นปกติ และผู้ป่วยออกจากห้อง Chamber พร้อมเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับบ้านได้
  • โดยทั่วไปการรักษาจะใช้การทำ HBO ทั้งหมดประมาณ 30 – 40 ครั้ง ขึ้นอยู่กับระยะโรคของผู้ป่วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้พิจารณา
โรคที่รักษาด้วย HBO