"สมอง...อวัยวะที่ไม่มีอะไหล่ให้เปลี่ยน"

ความสำคัญของสมอง สมองเป็นศูนย์กลางของความฉลาด สมองเป็นอวัยวะที่แปลสัญญาณของเส้นประสาท และกระตุ้นให้ร่างกายเคลื่อนไหว เช่น นั่ง ยืน เดิน วิ่ง รวมทั้งควบคุมความรู้สึกนึกคิด และการเรียนรู้ ตลอดจนการเติบโตของร่างกาย

สิ่งที่ทำร้ายสมอง สาเหตุที่ทำให้สมองผิดปกติ หรือพิการ ส่วนใหญ่เกิดจากเซลล์สมองขาดออกซิเจนที่เพียงพอซึ่งเซลล์สมองที่ขาดออกซิเจน ในส่วนนี้จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้อย่างปกติ หรือไม่สามารถควบคุมความรู้สึกนึกคิดได้


การรักษาด้วย HBO ส่งผลดีต่อ “สมอง” อย่างไร

การรักษาด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% สามารถช่วยซ่อมแซมหรือกระตุ้นเซลล์สมองในส่วนที่เซลล์สมองไม่ทำงานให้เริ่มทำงานมากขึ้น การเพิ่มออกซิเจนภายใต้ความกดบรรยากาศสูง ทำให้ออกซิเจนซึมเข้าสู่เซลล์ของร่างกาย รวมถึงการช่วยให้ออกซิเจนในเลือดไหลเวียนเพิ่มขึ้น ในส่วนที่สมองขาดออกซิเจน เป็นการกระตุ้นให้สมองทำงานได้ดีขึ้น ควบคุมระบบประสาทได้มากขึ้น และรับการเรียนรู้เร็วขึ้น