พญ.ปาริฉัตร หวานฉ่ำ
  Name : พญ.ปาริฉัตร หวานฉ่ำ (Parichat Wanchum,MD)
  Position : แพทย์ประจำศูนย์ไฮเปอร์แบริค
  Languages Spoken : ไทย / อังกฤษ
  Education :

จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ปี 2548

ใช้ทุนที่รพ. พิจิตร จ. พิจิตร ปี 2548-2551

ใช้ทุนที่ รพ. โพทะเล จ.พิจิตร ปี 2549-2551

ปี 2552 Certificate of the training requirements in Operating the Fortius 420 Hyperbaric Chamber from Oxy Health LLc.

ปี 2552 Certificate of Hyperbaric Medicine : Principle and Practice from WebCME Approved by the American College of Hyperbaric Medicine

ปี 2553 ประกาศนียบัตร เรื่องคีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy) รุ่นที่ 7 จากสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย

ปี2554 ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรเทคนิคเวลศาสตร์ใต้น้ำและความดันบรรยากาศสูงเบื้องต้น จากกรมแพทย์ทหารเรือ

  Work :

เริ่มทำงาน แผนกประกันสังคม รพ.ยันฮี พ.ศ. 2551-2552

เริ่มทำงาน แผนก Hyperbaric รพ.ยันฮี พ.ศ. 2552- ปัจจุบัน

         

       พญ.ภัทราภรณ์ เจริญกิจทวี

  Name : พญ.ภัทราภรณ์ เจริญกิจทวี
  Position : แพทย์ประจำศูนย์ไฮเปอร์แบริค
  Languages Spoken : ไทย / อังกฤษ
  Education :

¨จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2548

ใช้ทุนที่รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก พ.ศ. 2548-2549

  Work :

แพทย์ฝึกหัดที่สถาบันโรคทรวงอก พ.ศ. 2549-2550

เริ่มทำงาน แผนกประกันสังคม รพ.ยันฮี พ.ศ. 2553

เริ่มทำงาน แผนก Hyperbaric รพ.ยันฮี พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน

  Training : หลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำและความดันบรรยากาศสูงเบื้องต้น กรมแพทย์ทหารเรือ พ.ศ.2556