ชื่อ-นามสกุล: พญ.ภัทราภาณ์ เจริญกิจทวี
ตำแหน่ง: แพทย์ประจำศูนย์ไฮเปอร์แบริค
ภาษา: ไทย / อังกฤษ
ประวัติการศึกษา:

จบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ปี 2548

ประวัติการทำงาน:

โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2548-2549

สถาบันโรคทรวงอก Central Chest Institute of Thailandพ.ศ. 2549-2550

โรงพยาบาลยันฮี แผนกประกันสังคม พ.ศ. 2553

โรงพยาบาลยันฮี แผนก Hyperbaric พ.ศ.2555-ปัจจุบัน

การอบรม: หลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำและความดันบรรยากาศสูงเบื้องต้น กรมแพทย์ทหารเรือ พ.ศ. 2556