ชื่อ-นามสกุล: พญ.ภัทราภาณ์ เจริญกิจทวี
ตำแหน่ง: แพทย์ประจำศูนย์ไฮเปอร์แบริค
ภาษา: ไทย / อังกฤษ
ประวัติการศึกษา:

จบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ปี 2548

  • ใช้ทุนที่รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก พ.ศ. 2548-2549
ประวัติการทำงาน:

แพทย์ฝึกหัดที่สถาบันโรคทรวงอก พ.ศ. 2549-2550

  • เริ่มทำงาน แผนกประกันสังคม รพ.ยันฮี พ.ศ. 2553
  • เริ่มทำงาน แผนก Hyperbaric รพ.ยันฮี พ.ศ.2555-ปัจจุบัน
การอบรม: หลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำและความดันบรรยากาศสูงเบื้องต้น กรมแพทย์ทหารเรือ พ.ศ. 2556