ชื่อ-นามสกุล: พญ.ปาริฉัตร หวานฉ่ำ (Parichat Wanchum, MD)
ตำแหน่ง: แพทย์ประจำศูนย์ไฮเปอร์แบริค
ภาษา: ไทย / อังกฤษ
ประวัติการศึกษา:

จบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ปี 2548

  • ใช้ทุนที่รพ.พิจิตร จ.พิจิตร ปี 2548-2551
  • ใช้ทุนที่รพ.โพทะเล จ.พิจิตร ปี 2549-2551
  • ปี 2552 Certificate of the training requirements in Operating the Fortius 420 Hyperbaric Chamber from Oxy Health LLc.
  • ปี 2552 Certificate of Hyperbaric Medicine : Principle and Practice from WebCME Approved by the American College of Hyperbaric Medicine
  • ปี 2553 ประกาศนียบัตร เรื่องคีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy) รุ่นที่ 7 จากสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทยจากสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
  • ปี 2554 ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรเทคนิคเวลศาสตร์ใต้น้ำและความดันบรรยากาศสูงเบื้องต้น จากกรมแพทย์ทหารเรือ
ประวัติการทำงาน: เริ่มทำงาน แผนกประกันสังคม รพ.ยันฮี พ.ศ. 2551-2552
เริ่มทำงาน แผนก Hyperbaric รพ.ยันฮี พ.ศ.2552-ปัจจุบัน