ศูนย์ไฮเปอร์แบริค โรงพยาบาลยันฮี

“เมื่อการมีสุขภาพดี…ไม่ได้ขีดวงจำกัดในแนวทางเดิมๆ” ผู้คนจึงมีหนทางเลือกมากขึ้น มาเพิ่มคุณภาพชีวิตของคุณและคนที่คุณรัก ด้วยการรักษาด้วย ไฮเปอร์แบริค หรือ HBO ทางเลือกใหม่ในรูปแบบธรรมชาติบำบัด